{{ "Return to" | translate }} SCHULMAN.NL
Privacyvoorwaarden
Ingangsdatum 1 oktober 2016

Deze privacyvoorwaarden (hierna “privacyvoorwaarden”) dekken uw gebruik van Auction Mobility’s Auction Experience Management Platform op de website(s) (hierna “website”) en een mobiele applicatie (de “applicatie”) beschikbaar gesteld door Auction Mobility LLC (“Auction Mobility,” “wij,” “ons” of “onze”) namens Schulman (hierna “veilinghuis”). Met de website en applicatie kunt u, onder andere, uw computer of mobiele apparaat gebruiken om biedingen te plaatsen en lopende biedingen in de gaten te houden (samen hierna “diensten”).

OVERZICHT

Wij zijn toegewijd aan het beschermen van de privacy van gebruikers van onze diensten. Tenzij zoals omschreven in deze voorwaarden, zullen we geen persoonlijke gegevens delen, verkopen, verhuren, verhandelen of uitlenen aan niet gelieerde derden, voor wel doel dan ook. Deze privacyvoorwaarden beschrijven hoe Auction Mobility informatie behandeld, die het verzamelt en ontvangt in het kader van uw gebruik van onze diensten.

Deze privacyvoorwaarden zijn alleen van toepassing op diensten van Auction Mobility. Zoals te lezen is in deze voorwaarden, delen we uw persoonlijke informatie met het veilinghuis en zij kunnen hun eigen privacyvoorwaarden hebben omtrent hun gebruik van uw persoonlijke informatie.

Door gebruik te maken van deze applicatie en de diensten accepteert u dat uw bezoek en elk geschil over privacy onderhevig is aan deze privacyvoorwaarden en onze algemene en gebruiksvoorwaarden (”algemene voorwaarden”), die u hier kunt vinden, en de verkoopvoorwaarden van het veilinghuis, die u hier kunt vinden, inclusief de overdracht van uw persoonlijke informatie naar de Verenigde Staten voor verwerking, beperkingen op schadeaanspraken, arbitrage en delen van de wet van de Commonwealth van Massachusetts.

Informatie die we verzamelen/openbaar maken
Informatie die we verzamelen/openbaar maken

We verzamelen en bewaren informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt, alsmede gegevens over uw gebruik van de website en applicatie. Als de applicatie uw informatie verzameld, wordt u tijdig en passend geïnformeerd over welke persoonlijke informatie wij verzamelen en hoe deze gebruikt wordt.

Om de diensten te kunnen gebruiken vragen we u een account aan te maken. Als u zich bij ons registreert en de diensten gebruikt, vragen we u om uw naam, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord te geven. U kunt er ook voor kiezen om ons aanvullende informatie te verstrekken, zoals een telefoonnummer. Alle informatie in deze paragraaf wordt gezamenlijk beschreven als uw “persoonlijke informatie”. U kunt op elk moment u persoonlijke informatie inzien, corrigeren, bijwerken of wijzigen in uw accountprofiel. Als u het veilinghuis op de hoogte wilt brengen van wijzigingen in uw persoonlijke informatie, dient u rechtstreeks contact met het veilinghuis op te nemen. [ALS HET VEILINGHUIS EIGEN PRIVACYVOORWAARDEN HEEFT, LINK DEZE DAN HIER]

Als u ervoor kiest om een item in de veiling te kopen, wordt uw betaling verwerkt door een externe betaaldienst waarmee het veilinghuis een overeenkomst heeft. Lees hieronder zorgvuldig het onderdeel “Verwerken van betalingen voor veilingitems”.

Daarnaast verzamelen we automatisch bepaalde informatie en analytische gegevens over uw gebruik van de website en de applicatie. In de analyse, is deze informatie niet te herleiden op personen of anonieme informatie over u, waaronder de datum en tijd van uw bezoek, de telefoonaanbieder van uw mobiele telefoon, het besturingssysteem of platform van uw mobiele netwerk, het soort mobiele apparaat dat u gebruikt, en de functies van onze applicatie die u gebruikt (samengevat “statistische informatie”). Deze statistische informatie is op geen enkele manier gekoppeld aan uw persoonlijke informatie.

Hoe we informatie gebruiken; bewaartermijn van gegevens
Hoe we informatie gebruiken; bewaartermijn van gegevens

Deze privacyvoorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik door Auction Mobility van verzamelde informatie, zowel persoonlijk als statistisch. De privacyvoorwaarden en het gebruik van verzamelde gegevens door het veilinghuis kan afwijken van deze voorwaarden en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van uw informatie door het veilinghuis.

We gebruiken verzamelde gegevens om onze hoogwaardige standaard van betrouwbare diensten te leveren en te verbeteren. We gebruiken dergelijke informatie voor:

  • beantwoorden van vragen of serviceaanvragen en het monitoren van dergelijke aanvragen;

  • oplossen van problemen; en

  • beheren van de website en applicatie en beoordelen van het gebruik van de diensten.

We zullen de persoonlijke informatie bewaren voor de periode dat u gebruik maakt van de website en/of applicatie en voor een redelijke termijn daarna als archief en zoals voor de wet verplicht is. Als u wilt dat wij uw persoonlijke informatie, die u in het kader van de diensten aan ons heeft verstrekt, verwijderen, neem dan contact met ons op via info@auctionmobility.com en wij zullen u binnen een redelijke termijn antwoorden.

Openbaarmaking van informatie
Openbaarmaking van informatie

Wij hosten de website en applicatie en leveren diensten in de Verenigde Staten, uit hoofde van onze overeenkomst met het veilinghuis. Wij delen uw persoonlijke informatie en gebruiksinformatie met het veilinghuis voor hun werkzaamheden, waaronder marketingactiviteiten. Als u meer informatie wenst over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door het veilinghuis, raadpleeg dan de privacyvoorwaarden van het veilinghuis of neem contact met ze op.

Delen van informatie
Delen van informatie

Persoonlijke informatie. Behalve zoals beschreven in de volgende paragrafen van dit onderdeel, zullen we uw persoonlijke informatie niet delen met niet-gelieerde derden, tenzij u toestemming hebt gegeven voor de openbaarmaking of Auction Mobility van mening is dat de openbaarmaking nodig is om (1) te voldoen aan de wet of een gerechtelijke procedure, dagvaarding, gerechtelijk bevel of juridische procedure, (2) onze rechten en eigendom te beschermen en te verdedigen, (3) onze klanten of gebruikers te beschermen, met inbegrip van misbruik of onbevoegd gebruik van de diensten, of (4) de veiligheid of het eigendom van onze medewerkers, klanten, gebruikers of anderen te beschermen. Auction Mobility kan verplicht zijn om informatie te verstrekken aan derden als de wet dat voorschrijft of bij goed vertrouwen dat dergelijke openbaarmaking nodig is om te voldoen aan nationale veiligheid of eisen van wetshandhaving, of om te voldoen aan juridische processen opgelegd aan Auction Mobility. Onder dergelijke omstandigheden kan het Auction Mobility verboden zijn bij wet, gerechtelijk bevel of andere juridische processen om een melding te doen van de openbaarmaking, en Auction Mobility behoudt zich het recht voor om dergelijke kennisgeving niet te doen, naar eigen goeddunken. Wij kunnen persoonlijke informatie ook verstrekken aan uw agent of wettelijke vertegenwoordiger (zoals de houder van een volmacht die u verleent, of een voogd aangesteld voor u).

Auction Mobility mag uw persoonlijke informatie openbaar maken of verstrekken (1) aan het veilinghuis, (2) aan alle partners (zoals een dochteronderneming of het moederbedrijf), (3) aan haar dienstverleners (zoals hostingdiensten), maar alleen voor hun gebruik om diensten te leveren aan Auction Mobility, of (3) aan een overnemende partij in verband met de verkoop van de activiteiten of activa van Auction Mobility. Wij eisen van dienstverleners die toegang hebben tot persoonlijke informatie of deze ontvangen om hun gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke informatie te beperken tot het doel waarvoor u het verstrekt heeft.

Statistische informatie. Wij bewaren en delen statistische informatie met bedrijven die promotie- en/of marketingdiensten aan ons leveren. Dergelijke informatie wordt alleen door ons gedeeld om onze website, applicatie en diensten aan te passen, te meten en te verbeteren. Wij zijn niet beperkt in het gebruik van statistische informatie die niet direct kan worden gerelateerd met een specifieke persoon, of niet-identificeerbare statistische informatie over onze gebruikers.

Verwerken van betalingen voor veilingitems
Verwerken van betalingen voor veilingitems

De applicatie maakt gebruik van een creditcardverwerker van derden, waarmee het veilinghuis een overeenkomst heeft om betalingen te verwerken voor veilingitems waarvoor u via onze diensten kiest. Om dit mogelijk te maken wordt u persoonlijke informatie (waaronder uw creditcardgegevens) verzonden via een beveiligde (versleutelde) manier aan de externe betalingsaanbieder, uitsluitend om uw bestelling te voltooien (”betaalinformatie”). Denk eraan dat uw betaalinformatie (waaronder creditcardnummer, verloopdatum, CVV of veiligheidscode) wordt opgeslagen bij de externe betalingsaanbieder en niet bij ons, en dus onderhevig is aan de privacy- en gebruiksvoorwaarden van die externe aanbieder. Het is van belang dat u de privacyvoorwaarden van die externe betalingsaanbieder leest om te begrijpen hoe uw betaalgegevens worden opgeslagen en verwerkt. Noch wij, noch het veilinghuis, heeft enige toegang tot de betaalgegevens. De applicatie bewaart alleen de verloopdatum van uw creditcard bij uw persoonlijke informatie om het veilinghuis in staat te stellen om betalingen voor toekomstige veilingitems die u koopt te verwerken.

Applicatie pushberichten, keuze en afmelden
Applicatie pushberichten, keuze en afmelden

De applicatie kan u pushberichten geven van komende evenementen, zoals uitverkoop of veilingen. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze pushberichten via de instellingen op uw mobiele apparaat. U kunt het verzamelen van alle informatie door de applicatie beëindigen door de applicatie te de-installeren. Daarvoor kunt u gebruik maken van het de-installatieprogramma dat deel uitmaakt van uw mobiele apparaat of via de app-omgeving of het netwerk van uw mobiele aanbieder. Denk eraan dat het de-installeren van de applicatie het verzamelen van informatie zal stoppen, maar geen invloed heeft op de informatie die al is verstrekt voor het aanmaken van een account, of deze verwijdert. Raadpleeg “Hoe we informatie gebruiken; bewaartermijnen” voor informatie over hoe u persoonlijke informatie kunt (laten) verwijderen die door Auction Mobility wordt bewaard.

Cookies en analytische diensten
Cookies en analytische diensten

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website kan gebruiken om herhaald bezoek van gasten op een website te herkennen. We kunnen cookies gebruiken voor diverse doeleinden. Wij maken gebruik van cookies om automatisch bepaalde informatie te verzamelen over uw mobiele apparaat als u de applicatie download en gebruikt, zoals het soort mobiele apparaat dat u gebruikt, het internet protocol (IP)-adres van uw mobiele apparaat, het besturingssysteem, het soort internetbrowser dat u gebruikt en informatie over de manier waarop u de applicatie gebruikt. Indien u dat wenst kunt u uw mobiele apparaat zo instellen dat het geen informatie opslaat als u de applicatie gebruikt.

Wij maken gebruik van externe statistiekdiensten (zoals Google Analytics) om uw gebruik van de applicatie en de diensten te evalueren, rapporten over activiteit te maken, demografische gegevens te verzamelen, prestatiemetingen te verrichten en andere informatie te verzamelen en te evalueren in relatie tot de applicatie en de diensten. Wij gebruiken deze informatie alleen om onze diensten te verbeteren, maar combineren het niet met persoonlijk identificeerbare informatie. Met het downloaden van de applicatie en het gebruik van de diensten gaat u akkoord met de verwerking van statistische gegevens over uw gebruik door deze statistiekdiensten in het kader van en het doel zoals in deze privacyvoorwaarden beschreven.

Voor informatie over hoe u zich kunt afmelden voor dergelijke informatieverzameling door Google Analytics, bezoek https://www.google.com/analytics.

Accountbeveiliging
Accountbeveiliging

De veiligheid van uw account hangt af van de beveiliging van uw wachtwoord en mobiele appara(a)t(en). U bent verantwoordelijk voor het behoud van de veiligheid van uw wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account of op uw mobiele apparaat worden uitgevoerd (inclusief biedingen). U mag uw wachtwoord of dienstenaccount niet met iemand anders delen. Wij zullen u nooit vragen om uw wachtwoord of andere gevoelige informatie in een e-mail aan ons te sturen, maar kunnen u wel vragen dit soort informatie op de website of in de applicatie in te voeren. Als u denkt dat iemand anders toegang tot uw wachtwoord heeft gekregen, wijzig dit dan direct. Als u van mening bent dat er al een ongeoorloofde toegang heeft plaatsgevonden, meld dit dan direct aan info@auctionmobility.com .

Privacy van kinderen
Privacy van kinderen

De diensten zijn niet bedoeld voor personen onder 13 jaar en diensten (waaronder het downloaden van de applicatie), mogen niet worden gebruikt door personen onder de 13 jaar. Als u erachter komt dat uw kind persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op via info@auctionmobility.com en wij zullen stappen ondernemen om de informatie te verwijderen en het account te beeindigen

Datum inwerkingtreding; wijzigingen in de voorwaarden
Datum inwerkingtreding; wijzigingen in de voorwaarden

Elke keer dat u de diensten gebruikt is de huidige versie van de privacyvoorwaarden van toepassing. Als gevolg daarvan moet u, wanneer u de diensten gebruikt, de datum van deze privacyvoorwaarden controleren (die wordt weergegeven aan de bovenkant van de privacyvoorwaarden) en eventuele wijzigingen sinds de laatste versie bekijken. Onze onderneming verandert regelmatig en deze voorwaarden worden dan ook periodiek aangepast. Wij zullen onze voorwaarden en handelingen niet zodanig wijzigen dat ze minder beschermend worden in het kader van in het verleden verzamelde klantinformatie zonder de toestemming van de betrokken klanten.

Bericht voor inwoners van Californië
Bericht voor inwoners van Californië

California Civil Code Section 1798.83 geeft klanten die inwoner zijn van Californië en ons “persoonlijke informatie” hebben verstrekt (want die term wordt genoemd in Section 1798.83) de mogelijkheid om bepaalde informatie op te vragen over de openbaarmaking van die informatie aan derden voor hun marketingactiviteiten. Als u een inwoner bent van Californië en u heeft hier vragen over, neem dan contact met ons op via e-mail op info@auctionmobility.com of per post aan Auction Mobility, 192 South St., Suite 600, Boston Massachusetts. 02111, Verenigde Staten.

Bericht voor inwoners van de Europese Unie
Bericht voor inwoners van de Europese Unie

Bedenk dat de applicatie en onze diensten ontworpen zijn om te voldoen aan de wetgeving voor gegevensprivacy en veiligheid van de Verenigde Staten. De Verenigde Staten en andere landen hebben hun privacywetgeving niet op elkaar afgestemd. We hebben deze voorwaarden geschreven om te voldoen aan regelgeving in de Verenigde Staten en de gebruikers van de applicatie en de diensten gaan akkoord met dat niveau van privacybeveiliging.

Als u een inwoner bent van de Europese Unie, kunt u op elk moment uw toestemming om contact op te nemen intrekken. Om dit recht uit te voeren ten opzichte van Auction Mobility, kunt u ons een e-mail of brief sturen naar bovenstaande contactgegevens.

Interpretatie
Interpretatie

Deze privacyvoorwaarden zijn bedoeld voor uitleg in de Engelse taal, en elke vertaling wordt alleen gedaan voor het gemak van de betrokken partijen. In het geval van een conflict tussen de Engelse en de vertaalde versies, prevaleert de Engelse versie.